Föreläsningar
Av pandemiska skäl föreläser jag nu även via onlineverktyg.

Tomas Gunnarsson, även känd som Genusfotografen, föreläser om genusmedveten och inkluderande bildkommunikation. Utifrån exempel ur media, reklam, offentlig kommunikation och egna fotoprojekt visar han hur bilder kan cementera föråldrade könsstereotyper och exkluderande normer – eller utmana begränsande könsroller och spegla alla i samhället.

Tomas Gunnarsson är utbildad journalist, genusvetare och självlärd fotograf. Han har sedan 2011 genomfört hundratals föreläsningar och workshops för myndigheter, företag och organisationer i Sverige och hela världen. Han har nyligen varit på turné i Kina, Mexiko och Ryssland med sin normkritiska bildhandbok och utställning Images that change the world, som finns tillgänglig online på Svenska institutets hemsida: https://sharingsweden.se/toolkits/images-that-change-the-world/

För bokningar, kontakta mig via:
tomas.gunnarsson@genusfotografen.se
+4670-24 82 366