Bilder som förändrar världen är en bildhandbok skapad av Tomas ”Genusfotografen” Gunnarsson i samarbete med Gävle kommun. Den innehåller lättillgängliga texter om genus, normer och inkludering, tips, personporträtt, intervjuer och bildexempel på både bra och dåligt genustänk från media, reklam och myndighetsinformation – så väl lokalproducerade genusfloppar som normkreativa pärlor från hela Sverige.

Bildhandboken hjälper dig som tar, väljer eller beställer bilder att vara genusmedveten och inkluderande i dina val.

Ladda ner Bilder som förändrar världen (pdf)

Den engelska versionen av handboken: Images that change the world.