Ny fotoutställning: Digital inkludering

Digitalisering gör livet enklare. För vissa av oss. För andra innebär det att vardagen fylls av barriärer, som de som tillhör normen i samhället inte ens tänker på.

Om detta handlar fotoutställningen Digital inkludering. Den är skapad av Senter for likestilling, och jag har tagit bilderna.

Sju personer berättar om de digitala hinder de möter, eller som de hjälper folk att övervinna, och delar sina visioner för hur barriärerna ska kunna brytas ned så att alla kan delta på lika villkor.

En av fem personer i Norge upplever barriärer som kan leda till digitalt utanförskap. Nära en miljon människor. I Sverige bedömer Internetstiftelsen att 6% av befolkningen, ca 625 000 personer, lever i digitalt utanförskap.

Utställningen visas i februari och mars på @krsbib i Kristiansand (Norge).

#digitalinkludering