Foto: Kevin Kleber, Pexels

Varför skildras ofta landsbygden med en bild på en öde lada? Eller med överdrivet romantiska, men lika avfolkade, naturbilder?

Var är människorna? Vardagen? Alla möten? Innovationen? Utvecklingen? Mångfalden?

Eller pågår allt det i den där ladan? 🧐

”När vi ser bilder med människor kan vi knyta an och känna empati. Både för människorna och platserna. När vi ser bilder utan människor bekräftar det föreställningen att det inte finns människor på landsbygden i Sverige. Då blir det lättare att distansera sig och tänka att de platserna inte är så viktiga. Det spelar ingen stor roll om de får sämre förutsättningar, exploateras, saknar fungerande infrastruktur eller om äldre inte har fungerande larm.”

Det här är ett av många perspektiv som lyfts i Bilden av oss, en handbok om att utmana den urbana normen. Den är utgiven av @heimbygda, en organisation som samlar ca 70 hembygdsföreningar i Jämtland och Härjedalen.

Boken är helt gratis! Du kan ladda ner den på bildenavoss.se.

Bildenavoss.se

Du kan också söka på ”Bilden av oss” på Youtube för att se en utmärkt presentation av projektet (som citatet ovan är ifrån), med projektledaren Susanne Kvarnlöf och utvecklingskoordinatorn Kristina Ernhed.

Region Härjedalens regionala utvecklingsstrategi för 2050. Foto: Fredrik Schlyter och Jonas Gunnarsson, Johnér bildbyrå

Jag har bidragit till boken med en bildanalys. Av en regional broschyr vars omslagsbild hade ett lite bakåtsträvande genustänk (en man som räddar en kvinna som dinglar över ett stup). Vi upptäckte också att inga av omslagets tre bilder faktiskt var tagna i regionen, genom att kolla bilddatan.

För inte ligger väl Norrköping, Umeå eller Södermalm nästgårds till Jämtland och Härjedalen, inte?

#landsbygden #bildenavoss #urbannorm