Igår meddelade Svea hovrätt sin dom i målet Genusfotografen vs. Äventyrsgruvan (drivet av Bildombudsmannen). Och så här lyder den:

HR-domen i tryck

Jag, och min briljanta jurist Alexander Kandiloros, VANN. Hovrätten avvisar helt Äventyrsgruvans krav, och nu är det de som ska betala mig (för mina rättegångskostnader).

Teste om pengarna

Och för att kort och på icke-juridiska förklara hur hovrätten kom fram till den slutsatsen: Äventyrsgruvan lyckades inte heller den här gången bevisa att de har alla rättigheter till bilden som de påstår att de har (den ekonomiska respektive ideella upphovsrätten):

”Hovrättens ovan redovisade bedömningar innebär att Äventyrsgruvan inte har visat att föreningen till någon del har ensamrätt till fotografiet. Som tingsrätten har funnit ska Äventyrsgruvans talan därför avslås redan på den grunden.”

Lite snopet. Eftersom de inte ens kan styrka att de har ensamrätt till bilden faller det redan där. Och hovrätten prövade inte ens om jag gjort rätt eller fel som publicerat och kritiserat en Creative Commons-märkt bild. För hela bakgrunden, läs mitt inlägg Undrar vad som händer om jag förlorar i hovrätten? (Och med bildkritikens framtid).

Men… Generöst nog uttalade ändå en av de tre domarna i målet sig i den frågan (eftersom hon var av åsikten att de visst bevisat att de äger rättigheterna till bilden). Så här skriver hovrättsrådet Kajsa Bergkvist, som var ordförande under rättegången, i domen:

”Det måste enligt min mening ha stått klart för rättighetshavaren att hänvisningen till Creative Commons-licensen på fotografiet innebar att kopiering av fotografiet kunde komma att ske utan föregående kontakter med rättighetshavaren. Med andra ord innebär, enligt min uppfattning, sättet för publiceringen av fotografiet på Baggbodykarnas hemsida att rättighetshavaren i viss utsträckning avstått från att göra gällande sin ensamrätt.

Det har inte framkommit några skäl att ifrågasätta det av Tomas Gunnarsson uppgivna syftet med publiceringen av bilden. Hans uppgifter får också stöd av den text som förekom i anslutning till fotografiet på Genusfotografen.se. Publiceringen av fotografiet kan alltså inte anses ha skett i ett kommersiellt sammanhang eller på ett sätt som inneburit att namnangivelserätten har åsidosatts.

Mot den ovan redovisade bakgrunden var det enligt min bedömning tillåtet för Tomas Gunnarsson att framställa exemplar av fotografiet och göra det tillgängligt för allmänheten på det sätt som skett. Något intrång som kan medföra att Äventyrsgruvan har rätt till ersättning har alltså inte förekommit.”

Enligt hovrättsrådet Kajsa Bergkvist hade jag vunnit i vilket fall som helst, med andra ord. För att de borde ha fattat att bilden skulle spridas om de satt en CC-märkning på bilden, och eftersom det är uppenbart att jag publicerat bilden i kritiskt granskande syfte, inte i kommersiellt syfte.

Förhoppningsvis är den skrivelsen vägledande om en liknande stämning skulle drabba mig i framtiden. Eller någon annan, för den delen, som kritiskt granskar bilder på internet.

Så, SKÅL FÖR MIG OCH FÖR ALLA FRAMTIDA GENUSFOTOGRAFER!

Här kommer en filmsnutt inspelad av produktionsbolaget Made in here som var på plats när jag och min praktikant Andrea Sjölund från Uppsala Universitet fick beskedet (råmaterial ur ett dokumentärt projekt vi dragit igång):

Målet avgjort! from Made In Here on Vimeo.

Stolta och straffria genusfotograferMin praktikant Andrea Sjölund och jag, skålande med mousserande grottvatten (närå, prosecco) på min balkong. Can’t touch us!