Den här veckan tycker jag att du ska limma fast ett öga på organisationen FATTA:s konton på Instagram, Twitter och Facebook, eller bara följa hashtaggen #‎fattamedia i sociala medier. Nu rullar vi nämligen ut en kampanj vi kallar Medias bilder av sexuellt våld – ett projekt jag genomför i samarbete med FATTA/FATTA MAN och Kristina Wicksell.

Projektet går ut på att granska och påverka hur media bildsätter artiklar om sexuellt våld. Många av bilderna som används är nämligen både stereotypa och missvisande. De befäster fördomar om vad en ”riktig” våldtäkt är, vem som är en ”riktig” våldtäktsman, m.m – och försvårar rent av samhällets förebyggande insatser mot sexuellt våld (t.ex. genom att färre vågar anmäla, eftersom de inte varit med om den stereotypa/”riktiga” våldtäkten).

Under fem dagar publicerar vi infografik över fem problem vi identifierat med bilderna media använder idag. Och här har ni det första problemet:

fattamedia_Problem1Första problemet av fem med Medias bilder av sexuellt våld – projektet jag genomför i samarbete med FATTA MAN och Kristina Wicksell. (Kristina har skapat den snygga och smidiga infografiken.)

Det här projektet varken börjar eller slutar dock med den här kampanjen i sociala medier.

Vi har faktiskt redan genomfört workshops med foto- och bildjournaliststudenter på högskolor, och den 15 februari genomförde vi en workshop med journalister, redaktörer, fotografer och nyhetschefer från några av Sveriges största dagstidningar och bildbyråer (däribland TT, Expressen, Metro och SvD). En workshop där vi tog hjälp av media själva för spåna fram bättre, alternativa, mer rättvisande bildidéer.

Kollage FATTA-workshopUppe till vänster, SvD pusslande tillsammans med FATTA MAN:s Svante Tidholm. Nere till vänster, journalister från Expressen och VeckoRevyn mitt i diskussion om hur vi ska bryta med de bildburna myterna som florerar i medias bilder av sexuellt våld.

Nästa steg för oss är att faktiskt försöka ta fram en bildbank med bättre bilder, som alla ska ha tillgång till. Men det återkommer vi till då!

Börja med att följa FATTA/FATTA MAN i ovannämnda kanaler, och kolla in FATTA:s hemsida för att se ett sammanfattningsinlägg växa fram under veckan:

Delningsbild 1 FATTA

Och i fortsättningen kanske du kan hjälpa oss – och media – att hålla koll på vilka bilder som används till nyheter och debattartiklar som rör sexuellt våld?