Denna efterlysning är saxad från Gävle kommuns hemsida:

GavlehjartaGefoffo

Vill du vara fotomodell för en god sak?

Frivilliga modeller sökes till en handbok i jämställt och jämlikt foto som Gävle kommun gör i samarbete med Tomas Gunnarsson, Genusfotografen.

Vi söker dig som bor i Gävle kommun eller någon av grannkommunerna (Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Sandviken) och kan tänka dig att bli fotograferad till en handbok om jämställt och jämlikt foto.

Handboken kommer att finnas både i fysiskt fickformat och tillgänglig gratis på Gävle kommuns hemsida. Bilderna kommer att tas av Tomas ”Genusfotografen” Gunnarsson, genusvetare och fotograf som driver bloggen Genusfotografen.se.

Målet med handboken är att illustrera hur man aktivt kan undvika och utmana könsstereotypa framställningar av kvinnor och män, men även hur man inkluderar alla människor – oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, sexuell läggning, funktion, religion och ålder – i sin bildkommunikation.

Gävle kommun vill synliggöra alla människor som finns i Gävle. Även de som ofta osynliggörs på grund av rådande normer (heteronormen, exempelvis). Är du en av dem som sällan känner dig speglad i bilderna som omger oss? Ta chansen att göra skillnad!

Är du den vi söker?

  • Du som kan tänka dig att bli porträtterad både stereotypt ”kvinnliga” och ”manliga” poser, både med könsstereotypt och könsöverskrivande kropps- och bildspråk.
  • Du som ofta befinner dig i minoritet inom din yrkeskår, idrott eller hobby på grund av din könstillhörighet (se hit manliga barnmorskor, kvinnliga byggarbetare, ridande pojkar och programmerande flickor, till exempel).
  • Du med ett könsuttryck som avviker från normen hur femininitet och maskulinitet ska presenteras (se hit alla transpersoner, normbrytare och föräldrar till pojkar som – liksom Genusfotografen – gillar smink och klänningar, eller flickor som har kort hår och gillar traditionellt ”pojkiga” saker)
  • Du som lever i en samkönad relation eller stjärnfamilj, har en annan hudfärg än vit eller som har någon typ av synlig funktionsvariation. Vi söker givetvis människor i alla åldrar.

Fotograferingarna kommer att äga rum under perioden 3–21 november (vecka 45–vecka 47).

Ibland kommer vi att använda fotostudio, ibland fotograferar vi på plats i naturliga miljöer som offentliga platser, hem, idrottshallar och på arbetsplatser.

Förutom den spännande upplevelsen att bli fotograferad av en livs levande genusfotograf kommer personerna som ställer upp på bild även att kompenseras med biobiljetter.

Är du intresserad av att vara med? Hör i så fall av dig till:

Tomas Gunnarsson
tomas.gunnarsson@genusfotografen.se
070-24 82 366

eller

Johan Dahlin
johan.dahlin@gavle.se
026-17 83 39

Bifoga gärna en eller ett par bilder på dig själv eller personen som ni rekryterat som fotomodell åt oss.

HÄR kan ni höra Gävle kommuns kommunikationschef Johan Adolfsson och jag förklara varför det är en så bra idé att ha en bildpolicy & handbok med ett genusperspektiv:

P4 om genushandboken